Umfula Eco Estate is situated on the banks of the Vaal River 30km outside Potchefstroom. This estate is up for development and is a must for nature lovers.

15 x Different species game from Giraffe to Impala roam the grounds freely.  A Buffalo project is boasted by the owners on the upper side of the farm.  
There is a jetty / clubhouse on the estate and the river is perfect to enjoy water sport. The scenery is picture perfect and the sunsets breath taking.

Eco Estate
Eco Estate

Development

UMFULA EKO – LANDGOED

ONTWIKKELINGSRIGLYNE EN ARGITEKTONIESE ONTWERPKRITERIA

1. Inleiding:

Die ontwikkelaars van Umfula Eco – Landgoed strewe daarna om ʼn balans te bereik tussen die Natuur en Argitektuur.
Die reëls en regulasies in hierdie dokument is ontwerp om hierdie doelstellings te verseker.

Die handhawing van hierdie riglyne sal ʼn goed georganiseerde en veilige woonarea bied. Met volhoubare groei van u eiendom se waarde.

Ingesluit hierby onder andere die volgende:

  • Volgens klousule 3.1 kan erwe uitsluitlik ontwikkel word volgens die sonering wat deur die plaaslike owerheid toegeken is, d.w.s. slegs residensiële gebruik. Volgens klousule 3.2 mag geen erf onderverdeel of verklein word nie.
  • Klousule 5.1 stipuleer dat “slegs ʼn enkele woonhuis met ʼn aangrensende motorhuis wat aan die argitektoniese Kriteria voldoen – sal toegelaat word. Gebou(e) vir ʼn kothuis of “granny flat” sal slegs toegelaat word na evaluering en Geskrewe goedkeuring vir die aansoek deur die Huis Eienaarsvereniging en Plaaslike Owerheid verkry is”
  • Klousule 5.2 beskryf die minimum en maksimum gebou grootte: “Enige woning wat opgerig word sal ʼn minimum vloeroppervlakte van 126m² meter op die grondvlak hê, en die maksimum grondoppervlak word beperk tot 500m² meter”
  • Die argitektoniese boustyl word voorgeskryf om ʼn harmonieuse karakter tussen al die geboue te verseker. Die ontwikkelaars het ʼn Kontemporêre Landelike Argitektoniese Styl (Contemporary Farm Style) goedgekeur. Sonder om afbreek te doen aan die styl, wil die ontwikkelaars graag die eksterne afwerkings en dak spesifikasies beperk tot n spesifieke reeks ten einde die estetiese karakter van die Eko – landgoed te bevorder.

Sorg moet geneem word dat geen mure, heiningplante, struike of enige ander loof, wat hoër as een (1) meter is – siglyne belemmerby straatkruisings van hoekerwe nie.